จำเลยทั้งสองมีเจตนาที่จะเข้าไปขโมยสายไฟ แอร์ในโรงงานแต่กระทำการอันเป็นการดูลาดเลาก่อน (เข้ามาในโรงงานแล้ว)แต่เมื่อจำเลยทั้งสองยังไม่อยู่ในวิสัยที่จะลักทรัพย์ดังกล่าวได้ การกระทำของจำเลยทั้งสองจึงยังถือไม่ได้ว่าเป็นการลงมือกระทำความผิดฐานลักทรัพย์

จำเลยทั้งสองมีเจตนาที่จะเข้าไปขโมยสายไฟ แอร์ในโรงงานแต่กระทำการอันเป็นการดูลาดเลาก่อน (เข้ามาในโรงงานแล้ว)แต่เมื่อจำเลยทั้งสองยังไม่อยู่ในวิสัยที่จะลักทรัพย์ดังกล่าวได้ การกระทำของจำเลยทั้งสองจึงยังถือไม่ได้ว่าเป็นการลงมือกระทำความผิดฐานลักทรัพย์

29 ก.ย. 2023 | บทความ

จำเลยทั้งสองมีเจตนาที่จะเข้าไปขโมยสายไฟ แอร์ในโรงงานแต่กระทำการอันเป็นการดูลาดเลาก่อน (เข้ามาในโรงงานแล้ว)แต่เมื่อจำเลยทั้งสองยังไม่อยู่ในวิสัยที่จะลักทรัพย์ดังกล่าวได้ การกระทำของจำเลยทั้งสองจึงยังถือไม่ได้ว่าเป็นการลงมือกระทำความผิดฐานลักทรัพย์
คำพิพากษาศาลฎีกา 1849 / 2564
บริเวณที่จำเลยที่ 1 ขับรถกระบะเข้าไปจอดเป็นที่โล่งห่างจากอาคารโรงงานของผู้เสียหาย แม้บริเวณดังกล่าวจะมิใช่สถานที่ที่บุคคลใดจะเข้าไปหาปลาหรือหาหนู ทั้งปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีคีมและกรรไกรของกลางที่ใช้ตัดสายไฟฟ้าได้อยู่ในรถกระบะ ทำให้น่าเชื่อว่าจำเลยทั้งสองมีเจตนาที่จะเข้าไปลักทรัพย์ในโรงงานของผู้เสียหาย แต่บริเวณที่จำเลยที่ 1 ขับรถกระบะไปจอดดังกล่าวยังอยู่ห่างจากตู้ควบคุมที่โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งสองจะเข้าไปลักสายไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ ประกอบกับในการลักสายไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศดังกล่าวจำเลยทั้งสองจะต้องลงจากรถกระบะไปตัดสายไฟฟ้าและถอดเครื่องปรับอากาศออกจากจุดที่ติดตั้งไว้ เมื่อจำเลยทั้งสองเพิ่งกระทำเพียงใช้ไฟฉายส่งไปรอบพื้นที่อันมีลักษณะเป็นการดูลาดเลา โดยยังมิได้ลงจากรถกระบะ จึงยังไม่อยู่ในวิสัยที่จะลักสายไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศดังกล่าวได้ การกระทำของจำเลยทั้งสองยังถือไม่ได้ว่าเป็นการลงมือกระทำความผิดในอันที่จะลักสายไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศของผู้เสียหายตามฟ้อง