ใช้อวัยวะเพศชายถูไถอวัยะเพศหญิง เป็นอนาจารหรือกระทำชำเรา

ใช้อวัยวะเพศชายถูไถอวัยะเพศหญิง เป็นอนาจารหรือกระทำชำเรา

29 ก.ย. 2023 | บทความ

ใช้อวัยวะเพศชายถูไถอวัยะเพศหญิง เป็นอนาจารหรือกระทำชำเรา
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8756/2563 (หน้า 170 เล่ม 11) จำเลยพยายามมีเพศสัมพันธ์กับผู้เสียหาย แต่ผู้เสียหายยังเป็นเด็ก จำเลยจึงสอดอวัยวะเพศของจำเลยเข้าไปในอวัยวะเพศของผู้เสียหายไม่ได้ จำเลยทำได้เพียงใช้อวัยวะเพศของจำเลยถูไถอวัยวะเพศของผู้เสียหาย ซึ่งการที่จำเลยพยายามสอดใส่อวัยวะเพศของจำเลยเข้าไปในอวัยวะเพศของผู้เสียหาย ย่อมต้องด้วยบทนิยามคำว่า “กระทำชำเรา” ตาม ป.อ.มาตรา 1(18) ที่บัญญัติขึ้นใหม่ที่หมายความว่า “กระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำ โดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำล่วงล้ำอวัยวะเพศ ทวารหนักหรือช่องปากของผู้อื่น” เพียงแต่การกระทำของจำเลยนั้นไม่บรรลุผลเนื่องจากการใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำล่วงล้ำอวัยวะเพศของผู้เสียหายยังคงอยูในความหมายของคำว่า “กระทำชำเรา” ตาม ป.อ.มาตรา 1(18) ที่บัญญัติขึ้นใหม่ ซึ่งเพียงแต่บัญญัติให้การกระทำชำเราไม่ครอบคลุมไปถึงการใช้สิ่งอื่นใดกระทำกับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อื่นด้วยเท่านั้น
ความผิดฐานกระทำอนาจารโดยการล่วงล้ำตาม ป.อ.มาตรา 278 วรรคสอง ที่แก้ไขใหม่นั้นต้องเป็นการกระทำโดยใช้วัตถุหรืออวัยวะอื่นมิใช่อวัยวะเพศล่วงล้ำอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อื่น แต่เมื่อจำเลยใช้อวัยวะเพศของจำเลยถูไถที่อวัยวะเพศของผู้เสียหาย การกระทำของจำเลยย่อมมิใช่เป็นเพียงความผิดฐานกระทำอนาจารโดยการล่วงล้ำที่เป็นคุณแก่จำเลย จำเลยจึงมิใช่ผู้ที่ได้รับประโยชน์จาก ป.อ.มาตรา 1(18) ที่บัญญัติขึ้นใหม่