จำเลยทั้งสองมีเจตนาที่จะเข้าไปขโมยสายไฟ แอร์ในโรงงานแต่กระทำการอันเป็นการดูลาดเลาก่อน (เข้ามาในโรงงานแล้ว)แต่เมื่อจำเลยทั้งสองยังไม่อยู่ในวิสัยที่จะลักทรัพย์ดังกล่าวได้ การกระทำของจำเลยทั้งสองจึงยังถือไม่ได้ว่าเป็นการลงมือกระทำความผิดฐานลักทรัพย์

จำเลยทั้งสองมีเจตนาที่จะเข้าไปขโมยสายไฟ แอร์ในโรงงานแต่กระทำการอันเป็นการดูลาดเลาก่อน...

read more

หมิ่นประมาท

มาตรา 326 ผู้ใด “ใส่ความผู้อื่น” ต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้น เสียชื่อเสียง...

read more